Att klassa smittan som allmänfarlig och samhällsfarlig är steg som stärker den svenska beredskapen. Folkhälsomyndigheten bedömer att lagstiftningen behöver vara på plats om Sverige skulle få smittspridning i samhället av det nya viruset. Risken för det bedöms för närvarande som mycket låg.

– En klassning enligt smittskyddslagen gör det möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smitta i samhället, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Vid risk för spridning av allmänfarlig och samhällsfarlig smitta finns möjligheter att vidta åtgärder som exempelvis karantän och isolering av smittsamma eller sjuka personer.

– Vi vill ta det säkra före det osäkra och hemställer därför om att få det här coronaviruset klassat som allmänfarlig och samhällsfarlig smitta i smittskyddslagen, säger Johan Carlson.

Kategori: Nyhet