Statsbidraget går dels till organisationer som verkar på riksnivå, dels till lokala och regionala organisationer.

Statsbidrag till riksorganisationer

Totalt fördelas 21 miljoner kronor till riksorganisationer i enlighet med förordning (2006:93). Fjorton organisationer beviljas verksamhetsbidrag och tre organisationer beviljas organisationsbidrag.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar förebyggande eller stödjande inom området hiv och andra sexuellt överförda eller blodburna sjukdomar. Ett annat syfte med statsbidraget till riksorganisationerna är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Organisationer som beviljats statsbidrag arbetar med att sprida information och ge utbildning om hur det går att förebygga hiv och andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar. Organisationerna arbetar också med att skapa opinion och ge stöd till personer som lever med hiv eller hepatit C.

Söktrycket för verksamhetsåret 2020 var högre jämfört med året innan. Totalt ansökte organisationerna för cirka 35 miljoner kronor vilket är cirka 7 miljoner mer än föregående år.

Statsbidrag till regionala och lokala organisationer

På regional och lokal nivå fördelas 41 miljoner kronor i enlighet med förordning (2018:596). Totalt beviljas 34 organisationer över hela landet medel.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar förebyggande eller stödjande inom området hiv och andra sexuellt överförda eller blodburna sjukdomar. Arbetet ska förstärka och komplettera det arbete som utförs av stat, regioner och kommuner.

Organisationer som beviljats statsbidrag erbjuder bland annat testning av hiv med snabbsvar, kamratstödjande insatser för personer som lever med hiv och sexualupplysning för unga och migranter. Totalt sökte 39 organisationer om sammanlagt cirka 55 miljoner kronor i verksamhets- och projektbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Projekt, verksamheter och organisationer som beviljats medel vid tidigare utlysningar

Kategori: Nyhet