– Vi har en stark smittskyddsorganisation som har hanterat den här typen av situationer vid ett antal tillfällen. Den svenska beredskapen bygger på principen att befolkningen är väl informerad om att det pågår ett utbrott, att människor med symtom söker sig till vården, att vi har en snabb diagnostik, att vi snabbt kan ta hand om personer, lämna råd och anvisningar och vid behov också isolera människor, sa Johan Carlson.

Han berättade också att Folkhälsomyndigheten under fredagen kommer att gå till regeringen om en hemställan om att klassificera det här viruset både som en allmänfarlig och som en samhällsfarlig sjukdom.

– Det innebär inte att vi ser på situationen på något mer allvarligt sätt än tidigare. Men att vi vill kunna ha alla de instrument som behövs när man hanterar allvarliga sjukdomar.

Källa: www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/presstraff-med-anledning-av-coronaviruset/

Kategori: Nyhet