Beslutet att klassa utbrottet som Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) innebär bland annat att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer till världens länder.

– Det är en signal till världens länder att samarbeta extra mycket och att samla resurser för att gemensamt begränsa utbrottet. WHO framhåller speciellt vikten av att stödja länder med svaga hälsosystem säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

WHO utryckte stöd för det arbete som Kina gjort för att skydda sin och världens befolkning. WHO pekade också på vikten av att inte vidta åtgärder som skulle skada handel och resande.


Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av utbrottet och ger fortlöpande andra myndigheter och den svenska hälso- och sjukvården information och rekommendationer.

– För Sveriges del innebär beskedet att Sverige ska fortsätta det arbete som pågår med att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smitta, och fortsätta det internationella samarbetet. Sverige kan ha en viktig roll i WHO:s önskan att stödja länder som har svaga hälsosystem, säger Anders Tegnell.


Det är inte osannolikt med enstaka fall i Sverige, med tanke på hur erfarenheten från andra länder ser ut. Risken för smittspridning i samhället i Sverige bedöms fortfarande som låg.

Folkhälsomyndigheten har analysmetoder för att ställa diagnos inom några timmar, och sjukvården har beredskap och rutiner för att ta hand om patienter på ett säkert sätt. Omkring 20 patientprover har analyserats på förfrågan av sjukvården, samtliga har varit negativa.

Två andra utbrott pågår som WHO har klassat som hot mot människors hälsa med flera länder berörda (PHEIC). Det är dels utbrottet av polio, dels utbrottet av ebola i DR Kongo.

Läs mer

WHO:s pressmeddelande om beslutet (engelska)

Folkhälsomyndighetens information om internationellt hot mot människors hälsa

Folkhälsomyndighetens information om utbrottet

Frågor och svar om nya coronaviruset

Kategori: Nyhet