Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Om våra kontakter åter ökar finns en stor risk för en ny spridning under hösten.

Många personer har inte möjlighet att arbeta hemifrån, t.ex. de som arbetar i servicesektorn och inom vård och omsorg. För att dessa ska kunna ta sig så säkert som möjligt till och från arbetet är det viktigt att försöka undvika trängsel. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att så många som möjligt fortsätter att arbeta hemifrån. Vid långvarigt hemarbete är det extra viktigt att arbetsgivaren beaktar sitt arbetsmiljöansvar.

Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget till och med den 31 december 2020.

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (författning upphävd)

Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (författning upphävd)

Kategori: Nyhet