Nya och förändrade infektionssjukdomar samt kostnadskrävande teknisk utveckling innebär ett allt större behov av rationell samverkan mellan laboratorier, vilket framgått tydligt under pågående covid-utbrott. En sådan samverkan är en förutsättning för att uppnå minskad sårbarhet och ökad effektivitet för en hållbar och jämlik mikrobiologisk verksamhet för hälso- och sjukvården i landet.

Därför inrättade Folkhälsomyndigheten samt Sveriges 21 regioner 1 juli 2017 ett svenskt laboratorienätverk med 36 nationella referenslaboratorier (NRL). Nätverket hade i uppdrag att under en inledande avtalsperiod på 30 månader också utvärdera och därefter optimera verksamheten.

Efter utvärdering av verksamheten 2017-2019 med påföljande justering av nätverket har samtliga Sveriges 21 regioner och Folkhälsomyndigheten nu beslutat att verksamheten vid SLIM och 37 nationella referenslaboratorier för klinisk mikrobiologi fortsätter ytterligare fem år. Denna längre period innebär förbättrade möjligheter för en utvidgad samverkan mellan NRL och kliniska laboratorier och därmed en förbättrad och långsiktigt hållbar förmåga för rationell prioritering av resurser för laboratorierna.

Läs mer om SLIM, de 37 nationella referenslaboratorierna och det arbete som skett under de första tre åren på nätverkets webbportal: www.folkhalsomyndigheten.se/SLIM/

Kategori: Nyhet