Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig. Arbetet med smittspårning regleras bland annat av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, som nu upphävs och ersätts av vägledningen.

I den nya vägledningen anger Folkhälsomyndigheten tre olika prioriteringsgrupper för smittspårningsarbetet.

Om reglering av smittspårningsarbete

Arbetet med smittspårning regleras bland annat av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:4). Dessa föreskrifter upphävs den 23 juli 2020 och ersätts av den nya vägledningen. Myndigheten planerar att ta fram nya föreskrifter under 2020/2021.

Läs mer

Vägledning för smittspårning av covid-19 [Publikation borttagen 2022-04-01]

Kategori: Nyhet