Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka smittskyddsåtgärder som serveringsställen ska vidta för att förhindra smittspridning.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs. Allmänt rekommenderar Folkhälsomyndigheten lite mer än en armlängds avstånd till andra människor.

– Att hålla avstånd är en viktig smittskyddsåtgärd. Det blir extra viktigt när personer vistas i lokaler med människor som de normalt inte träffar. Därför innehåller föreskriften regeln om en meter mellan sällskap på serveringsställen, säger Folkhälsomyndighetens chefsjurist Bitte Bråstad.

Av föreskrifterna framgår att mat och dryck endast får serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, samt att serveringsställen ska erbjuda möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit.

De nya föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli. Lagen innebär att serveringsställen som restauranger, barer och caféer har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Det är kommunerna som ansvarar för att både bedriva tillsyn och fatta beslut om förelägganden och förbud om lagen inte följs.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 7 juli 2020.

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (författning upphävd)

Ny restauranglag ska bidra till minskad spridning av covid-19

Kategori: Nyhet