I samband med spridningen av covid-19 i början av mars sattes flera åtgärder in för att minska smittspridningen i Sverige. Bland annat gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationer om god handhygien, att stanna hemma vid minsta tecken på infektion, hålla distans och undvika trängsel. Regeringen slopade karensavdraget för sjukpenning, sammankomster med fler än 500 personer och senare 50 personer förbjöds, och besöksförbud infördes på äldreboenden.

Åtgärderna följdes av en snabb nedgång i spridningen av influensa, RS-virus och calicivirus som orsakar vinterkräksjuka. Folkhälsomyndighetens sammanställning visar att tre influensasorter cirkulerade under säsongen, och att toppen inföll under vecka 10. Jämfört med föregående säsonger var årets topp lägre i antalet laboratorieverifierade fall och skedde senare under våren.

– Antalet influensafall gick från en toppnotering under vecka 10 till avslut vecka 13. En sådan snabb minskning från topp till säsongsavslut har vi inte sett under de senaste 20 åren inom laboratorieövervakningen, säger enhetschef Mia Brytting

Smittspridningen av RS-virus, som främst drabbar barn under fem år, var den lägsta sedan säsongen 2013-14. Säsongen startade sent, hade en genomgående låg aktivitet och avslutades snabbt efter toppen under vecka 10-12.

När det gäller calicivirus rapporterades fler fall än vanligt under den första halvan av säsongen, med en ökning på ungefär 20 procent jämfört med föregående säsonger. Men i mitten av mars sjönk antalet inrapporterade fall drastiskt.

– Redan i slutet av mars kunde säsongen för vinterkräksjuka förklaras som avslutad. Det är nästan två månader tidigare än vanligt, säger epidemiolog Elsie Ydring.

Läs mer

Senaste RSV-rapport

Calicivirus 2019–2020

Influensarapport 2019–2020

Kategori: Nyhet