I rapporten presenteras tre scenarier för fortsatt smittspridning av covid-19 det kommande året, fram till 1 september 2021. Den simulerade utvecklingen utgår för samtliga scenarier från rapporterade fall mellan den 23 februari och den 4 juli 2020.

Scenario noll illustrerar utvecklingen om dagens låga nivå av smittspridning består vilket ger en avtagande spridning. Scenario ett visar en spridning som snabbt tilltar hösten 2020 och sedan snabbt avtar. Scenario två visar en mer utdragen och jämnt ökande spridning.

Scenarierna ingår i regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19” och ska utgöra planeringsunderlag för Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Läs mer

Scenarier – Tre smittspridningsscenarier inom regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid-19”

Kategori: Nyhet