Tidigare har ett test som visar att man bär på antikroppar mot covid-19 behövts för att en person ska kunna sägas ha någon form av immunitet. Folkhälsomyndigheten gör nu bedömningen att även personer som haft covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov och tillfrisknat har en mycket låg risk att bli sjuka igen i åtminstone sex månader framåt. Även om alla som varit sjuka i covid-19 inte utvecklar mätbara nivåer av antikroppar i blodet så har dessa personer troligen utvecklat någon form av immunsvar.

Om man bedöms ha någon form av immunitet enligt kriterierna i den nya vägledningen och är helt fri från symtom som tyder på covid-19 betyder det att man har mindre risk att smittas, och därmed också mindre risk att föra smittan vidare till andra i samhället. Det innebär också en möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om man själv eller personerna man vill träffa tillhör en riskgrupp. Observera att varje person alltid måste göra en egen riskbedömning innan man umgås med andra, och att de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället och på arbetsplatser måste följas även i fortsättningen. Inom hälso- och sjukvården måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta att följas.

Vägledningen riktar sig till regioner och kommuner som tar fram stöd till olika verksamheter vid frågor om immunitet.

Läs mer

Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19 (länk borttagen 2021-03-01)

Kategori: Nyhet