Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omregleras till narkotika:

  • 4-AcO-MET och 4-HO-MPT som tillhör gruppen indolalkylaminer av typen tryptaminer
  • ADB-BUTINACA som tillhör gruppen cannabinoider
  • Alfa-PiHP som tillhör gruppen katinoner
  • 2C-E som tillhör gruppen fenetylaminer

Följande substanser föreslås klassificeras som narkotika:

  • Benocyklidin som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer
  • Bretazenil som tillhör gruppen bensodiazepiner
  • Brorfin och metonitazen som tillhör gruppen opioider

Följande substanser föreslås klassificeras som hälsofarliga varor:

  • 4F-3-metyl-alfa-PVP som tillhör gruppen katinoner
  • Etazen som tillhör gruppen opioider
  • PPAP som tillhör gruppen fenetylaminer

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Mer om klassificering av missbrukssubstanser

Substanser under utredning / yttranden

Kategori: Nyhet