• Så kan resultat från antikroppstester användas

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19. Vägledningen tydliggör vad ett positivt antikroppstest bedöms innebära för individen, bland annat att personer…

 • Covid-19 inom olika yrkesgrupper

  Publicerat

  Förekomst av sjukdomsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan yrkesgrupper i befolkningen. Det visar en genomgång som Folkhälsomyndigheten har gjort.

 • Stor majoritet har anpassat sitt beteende under pandemin

  Publicerat

  Undersökningar som Folkhälsomyndigheten gjort under våren visar att över 80 procent av befolkningen anpassat sitt vardagsliv under pandemin för att minska risken för smittspridning.

 • Första resultaten om antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare

  Publicerat

  De första antikroppsanalyserna för påvisning av genomgången covid-19 hos blodgivare visar att andelen blodgivare med antikroppar förändrades från 1,6 procent till 5,0 procent under en period på sex veckor.

 • Viktigt att förbereda för värmeböljor även i coronatider

  Publicerat

  I sommar är det viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmeböljor och den pågående smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten har sammanställt några punkter att ta hänsyn…

 • Nya resultat om förekomst av covid-19 i Sverige

  Publicerat

  I slutet av maj hade cirka 0,3 procent av befolkningen i Sverige en aktiv pågående infektion med covid-19. Detta enligt resultat från en av Folkhälsomyndighetens senaste undersökningar. Motsvarande andel…

 • Födelseland och risken att drabbas av covid-19

  Publicerat

  Förekomst av sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 i Sverige skiljer sig åt mellan grupper med olika födelseland i befolkningen. Det visar en genomgång som Folkhälsomyndigheten har gjort.

 • Reviderat stöd för provtagning för covid-19 inom äldreomsorgen

  Publicerat

  Omfattande provtagning och smittspårning av covid-19 inom äldreomsorgen är önskvärd för att tidigt upptäcka och förebygga smittspridning. Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu det dokument som tagits fram…

 • Studie visar tydligt samband mellan ålder och risken att dö i covid-19

  Publicerat

  Uppskattningsvis 0,6 procent av alla som smittades med covid-19 kring andra halvan av mars avled. Det visar en studie som Folkhälsomyndigheten har gjort i Stockholms län.

 • Förlängd anmälningstid för antikroppstestning i Rinkeby-Kista

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm förlänger anmälningstiden till onsdag den 17 juni kl 24:00 för de personer som bjudits in att delta i antikroppsundersökning i Rinkeby-Kista.

 • Kraftigt minskad försäljning av antibiotika under covid-19-pandemin

  Publicerat

  Under våren 2020 minskade försäljningen av antibiotika på recept jämfört med 2019, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Antibiotika mot luftvägsinfektioner har minskat mest och minskningen syns…

 • Goda exempel för att minska smittspridning på äldreboenden

  Publicerat

  Flera särskilda boenden för äldre har drabbats hårt av covid-19. Därför är det fortsatta arbetet med att förhindra smittspridning på äldreboendena högt prioriterat. Folkhälsomyndigheten har samlat in…

 • Covid-19 kom till Sverige från flera länder

  Publicerat

  I en ny kartläggning av arvsmassan hos SARS-CoV-2 hos hemvändande resenärer har tre huvudsakliga genetiska grupper av viruset identifierats. Undersökningen visar att smittan sannolikt kommit in i Sverige…

 • Nya allmänna råd inför sommarens resor

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.

 • Pressträffar under sommaren

  Publicerat

  De myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19 hålls på tisdagar och torsdagar under sommaren, från och med nu.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa