Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) är ett standardiserat utbildningsprogram som riktar sig till allmänheten och olika människonära professioner inom till exempel omsorg, skola, räddningstjänst och polis. Programmet utvecklades i Australien och har därefter implementerats i andra delar av världen. Även i Sverige används utbildningen idag ofta i olika sammanhang.

– Utvärderingen visar att utbildningen fungerar när det gäller att öka deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa. De får bättre färdigheter att hjälpa den drabbade tills denne får professionell hjälp. Utbildningen tycks dock bara ha en liten påverkan på deltagarnas attityder till personer med psykisk ohälsa, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kunskapsläget är fortfarande oklart när det gäller utbildningens effekter på personer som fått stöd av så kallade ”första hjälpare”. Framtida studier bör i större utsträckning inrikta sig på att mäta utbildningens effekter på dem som är mottagare av stödet, framhåller författarna till studien.

Utblick folkhälsa är en serie som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Läs mer

Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa

Kategori: Nyhet