Folkhälsomyndigheten har under vecka 17-22 samlat in 400 prover per vecka från blodgivare i åldern 18-72 år i de nio regionerna: Jämtland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro. De första preliminära resultaten visar att andelen blodgivare med antikroppar mot covid-19 låg på 1,6 procent vecka 17 och hade förändrats till 5,0 procent i vecka 22.

Provsvaren är dock för få för att det ska vara möjligt att dela upp dessa statistiskt på regioner.

Blodprover via öppenvården

Folkhälsomyndigheten fortsätter även att undersöka överskottsblodprover som samlas in från laboratorier i klinisk kemi och klinisk immunologi via öppenvården i samma nio regioner som ovan. Insamlingen pågår under åtta veckor våren 2020. Totalt samlas 1 200 prover in varje vecka för analys av antikroppar som visar att immunförsvaret känner igen viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19.

Analys av prover insamlade vecka 21 visar att antikroppar mot covid-19 påvisas hos 6,3 procent av den studerade populationen. Antikroppar är fortsatt lägst bland äldre vuxna 65-95 år med 3,9 procent och högre bland vuxna 20-64 år med 7,6 procent och bland barn 0-19 år med 7,5 procent.

Data på regionnivå presenteras endast för Stockholm, Västra Götaland och Skåne då antalet insamlade prover för de övriga regionerna understiger 100 och kan därför inte ge tillförlitliga resultat. Stockholmsregionen hade vecka 21 högst andel antikroppspositiva med 10,0 procent, följt av Skåne med 4,5 procent och Västra Götaland med 2,7 procent.

Antikroppsanalyserna görs i samarbete med SciLifeLab/KTH.

Läs mer

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården (Delrapport 1)

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)

Kategori: Nyhet