Folkhälsomyndigheten publicerar i dag tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten den rapport som beskriver klassificeringen av landets badplatser inför årets badsäsong. Den visar att de allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet.

– Inför säsongen 2020 klassificeras badvattenkvaliteten på 94 procent av Sveriges EU-bad som utmärkt, bra eller tillfredsställande, vilket motsvarar 410 av 438 bad, säger Anette Hansen, utredare på Folkhälsomyndigheten. Klassificeringen bygger på resultat från bakterieanalyser gjorda under de senaste fyra badsäsongerna.

Svenska EU-bad som fått klassificeringen utmärkt kvalitet på badvattnet ligger på en stabil nivå. Antalet ökade från 375 inför förra året till 378 inför årets badsäsong. Endast ett svenskt EU-bad har klassificerats med dålig badvattenkvalitet.

Den pandemi av covid-19 som för närvarande pågår påverkar samhället på många olika sätt. På badplatser, liksom i andra miljöer, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning genom att bland annat hålla avstånd till varandra. Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller även badplatser (författning upphävd). Kommunerna ska kontrollera badvattenkvaliteten på samma sätt som vanligt.

Läs mer

Pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten

Läs rapporten Sveriges badvattenkvalitet - Inför badsäsongen 2020

Läs mer om EU-bad, bland annat Frågor och svar

Här kan du se vilken klassificering som din badplats har

Kategori: Nyhet