Folkhälsomyndigheten publicerar ett kunskapsunderlag som sammanfattar det aktuella kunskapsläget om antikroppssvar och immunitet för sjukdomen covid-19. Trots att kunskapsläget inte är fullständigt klart är det angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns om sjukdomen när det gäller immunitet och serologi – det vill säga antikroppar i blodet. Antikroppar visar att immunförsvaret känner igen covid-19-viruset.

Det har nu gått drygt fyra månader sedan de första fallen av covid-19 rapporterades från Kina. Under dessa fyra månader har en enorm kunskapsutveckling om sjukdomen skett. Parallellt med detta har myndigheter arbetat intensivt med att hantera utbrottet för att så långt möjligt minska konsekvenserna för folkhälsan.

Syftet med underlaget är att ge ett stöd för beslut om hur pandemin fortsatt ska hanteras avseende påvisning av antikroppar och immunitet. Publikationen visar också de kunskapsluckor som fortsatt behöver utredas närmare. Den som har haft covid-19 och som exponeras för viruset igen har skydd mot att insjukna, helt eller delvis. Skyddet tros minska gradvis under första året, och på längre sikt varierar det sannolikt mellan olika individer.

Publikationen är baserad på ett underlag som har tagits fram av professor och överläkare Jan Albert, specialistläkare Robert Dyrdak och professor Gunilla Karlsson Hedestam, samtliga vid Karolinska institutet i Stockholm.

Läs mer

Serologi för covid-19 (länk borttagen 2021-03-01)

Kategori: Nyhet