texten Europeisk webbundersökning om narkotika, EMCCDAs logotyp och en ikryssad ruta

För att öka kunskapen uppmanas de som i sin yrkesroll möter personer som använder narkotika, att sprida informationen om webbundersökningen vidare.

Enkäten finns tillgänglig på svenska och är helt anonym. Den tar ca 10 minuter att besvara.

Länk till enkäten

Undersökningen utförs av EU:s narkotikabyrå EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) och Folkhälsomyndigheten hjälper till med att sprida den svenska versionen av enkäten i Sverige. Enkäten syftar till att öka kunskapen om hur narkotikaanvändningen, tillgången till vård- och stödinsatser och narkotikamarknaden kan ha ändrats i Europa under coronapandemin. Svaren bidrar med viktig kunskap om konsekvenserna av covid-19 för till exempel vårdinsatser och narkotikarelaterade skador, som i sin tur kan bidra till bättre åtgärder framöver.

Läs mer

EMCDDA launches COVID-19 special round of European Web Survey on Drugs to assess impact of pandemic

Kategori: Nyhet