Det innebär att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.

– Det känns mycket glädjande. Vi vet hur viktig skolan är för barns och ungas hälsa, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt statistik och det aktuella kunskapsläget om covid-19 för barn och unga. Resultaten är positiva: Barn och unga under 19 år utgör en mycket liten andel av de bekräftade covid-19-fallen. Barn visar mildare sjukdomsförlopp och blir sällan allvarligt sjuka. Smittspridning mellan barn är mycket begränsad, liksom smittspridning i skolmiljö. Personal som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter har inte diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Folkhälsomyndigheten har också tittat på studier som utvärderar effekter av skolstängningar på smittspridning, dessa studier gäller till större delen influensa. Den sammantagna bilden visar att skolstängningar oftast inte haft någon avgörande betydelse för att dämpa smittspridning i samhället. Däremot kan skolstängningar ge negativa effekter, för barn och unga och för samhället i stort.

När gymnasieskolorna öppnar igen efter sommaren är det viktigt att följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs i grundskolorna.

Högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som riktas mer mot vuxna studenter hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

Ytterst är det upp till huvudmannen att på det sätt som bäst passar verksamheten bidra till att minimera smittspridning.

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men tas bort den 15 juni. Detta ger gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter. Det innebär däremot inte några förändringar för de gymnasieelever som tar studenten snart.

Läs mer:

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning

Kategori: Nyhet