Folkhälsomyndigheten genomför flera undersökningar för att ta reda på förekomsten av covid-19 i Sverige. Resultaten från den första undersökningen på nationell nivå, med totalt 2 573 deltagare, är nu klara. De visar att uppskattningsvis 0,9 procent av befolkningen hade en pågående infektion med covid-19 när proverna samlades in under perioden 21–24 april.

Det går inte att dra slutsatser om skillnader mellan olika regioner utifrån resultaten.

Resultaten från de 679 deltagare i undersökningen som är hemmahörande i Stockholm visade att totalt 2,3 procent av befolkningen där hade en aktiv infektion med covid-19 under 21–24 april. Det är ungefär samma andel som vid en tidigare mätning som genomfördes i månadsskiftet mars–april.

De som deltog i undersökningen tog prover på sig själva, eller på sitt barn ifall de var vårdnadshavare till ett inbjudet barn. Prover togs från svalg och näshåla och deltagarna lämnade även salivprov. Proverna analyserades sedan vid laboratorium för att se om proverna innehöll SARS-CoV-2 som är det virus som orsakar covid-19.

Resultaten från undersökningen kommer bland annat användas som underlag för de modelleringar av smittspridning som Folkhälsomyndigheten gör.

Folkhälsomyndigheten genomför undersökningarna om förekomst av covid-19-infektion med stöd från Försvarsmakten.

De mer detaljerade resultaten presenteras inom de närmaste dagarna, och också resultat från den enkät över symtom som deltagarna fick besvara.

Kategori: Nyhet