Provtagning är en viktig del i arbetet med att förebygga smittspridning, som en av flera åtgärder i hanteringen av covid-19 inom äldreomsorgen. Ansvaret vilar på verksamheterna och deras huvudmän, med stöd av regional sjukvård, som smittskydds- och vårdhygienenheter.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för verksamheterna. Dokumentet beskriver praktiska aspekter på hur en utökad kapacitet för provtagning för covid-19 kan organiseras och tillämpas inom särskilda boenden för äldre, så som:

  • Generös provtagning för att påvisa pågående covid-19 infektion hos omsorgstagare, även vid ospecifika symtom.
  • Smittspårning kring nyupptäckta fall som inkluderar personer utan symtom, både omsorgstagare och personal.
  • Screening av omsorgstagare som flyttar in eller återkommer från sjukhusvård.
  • Åtgärder som bör vidtas utifrån provresultat.
  • Vad som behöver finnas på plats i provtagningsprocessen.

Folkhälsomyndigheten publicerar också ett faktablad om provtagning av personal för att hitta pågående infektion, och ett faktablad om egenprovtagning.

Läs mer

Information om utökad testning av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg [Länk borttagen 2021-02-11]

Kategori: Nyhet