I dag presenterar Världshälsoorganisationen, WHO, de internationella resultaten från studien Skolbarns hälsovanor, Health Behaviour in School-aged Children, för år 2017/18. Närmare 230 000 barn i åldrarna 11, 13 och 15 år i 45 europeiska länder och i Nordamerika har besvarat en enkät om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Skolbarn i Sverige rör sig för lite

Resultatet visar att Sverige hamnar i botten när det gäller andelen skolbarn som är tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga rör sig minst 60 minuter om dagen. Bara 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna uppnår det målet, jämfört med genomsnittet för alla deltagande länder på 16 respektive 23 procent.

– Fysisk aktivitet är viktigt både för den psykiska och fysiska hälsan. Särskilt under uppväxtåren när vi bygger vårt skelett, våra muskler och utvecklar motorik och rörelseförmåga. Hela samhället behöver arbeta för att öka den fysiska aktiviteten bland skolbarn, säger Marita Friberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Den internationella jämförelsen visar också att skolbarn i Sverige äter frukost och grönsaker i högre utsträckning, men mindre frukt. De konsumerar även mer sällan godis och läsk dagligen än skolbarn i andra länder.

Sverige inte längre ett föregångsland gällande mobbning

När det gäller andelen elever som mobbas så har utvecklingen varit negativ i Sverige. Både bland flickor och pojkar har den ökat i alla åldrar. Cirka 8 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna i Sverige uppger att de är mobbade. Genomsnittet för alla länder är 10 procent bland både flickor och pojkar.

– Sverige har under lång tid varit ett föregångsland när det gäller arbetet mot mobbning i skolan, och vi har placerat oss bland länderna som har lägst förekomst av mobbning. Andelen elever som mobbas dubblerades dock i den senaste datainsamlingen, vilket gör att vi nu hamnar på genomsnittet. Huruvida det är en uppåtgående trend eller inte är svårt att säga, men det är viktigt att vara uppmärksam på utvecklingen, säger Petra Löfstedt, forskningsledare för Skolbarns hälsovanor i Sverige.

Skolbarn i Sverige är också mindre nöjda med livet och uppger oftare psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet och sömnsvårigheter, jämfört med genomsnittet för länderna. Däremot skattar skolbarn i Sverige sin hälsa överlag bättre än genomsnittet.

Vill du veta mer?

Läs WHO:s rapport på www.who.org

Mer om resultaten Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018 – huvudsakliga resultat

Kategori: Nyhet