Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande ämnen som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omklassificeras som narkotika:

  • 5C-AKB48, 5Cl-AB-PINACA, 5F-CUMYL-PeGACLONE, CUMYL-5F-PINACA, MPhP-2201 och NM-2201 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • 2-metylacetylfentanyl som tillhör gruppen opioider.

Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika:

  • 5F-ADBICA, 5F-AKB57, 5F-EDMB-PINACA, CUMYL-CHMGACLONE och JWH-022 som tillhör gruppen cannabinoider.
  • alfa-PCYP som tillhör gruppen katinioner.

Följande ämnen föreslås klassificeras som hälsofarliga varor:

  • 3F-alfa-PHP som tillhör gruppen katinoner.
  • metoxpropamin (MXPr) som tillhör gruppen arylcyklohexylaminer
  • 4-fluorofenibut som tillhör gruppen övriga.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Mer om klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet