Covid-19 fortsätter att spridas i de norra delarna av Italien. De italienska myndigheterna har vidtagit åtgärder för att få stopp på smittspridningen men antalet rapporterade fall ökar fortfarande. Det har nu fått konsekvenser för samhället och inte minst hälso- och sjukvården är hårt belastad. Fler av de vidtagna åtgärderna gör det också svårt att som resenär vistas i dessa delar av Italien, och risken är stor att en hemresa blir svår att genomföra.

Utrikesdepartementet (UD) är den myndighet i Sverige som kan utfärda avrådan från resa. Det gör UD utifrån en helhetsbedömning av läget på plats, och väger in aspekter som säkerhet, kommunikationer och infrastruktur. Folkhälsomyndigheten är en av UD:s källor till information. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat UD att avråda från resor till norra Italien som inte är nödvändiga, bland annat eftersom det kan vara svårt att få tillgång till hälso- och sjukvården på plats.

UD har den 6 mars fattat beslut om detta, och även om avrådan från resor till delar av Sydkorea.

Läs mer

UD avråder

Kategori: Nyhet