Efterfrågan på handsprit och andra medel för desinfektion har ökat kraftigt i och med den pågående pandemin av covid-19. Tillverkare har signalerat om att det är svårt att möta efterfrågan på grund av brist på denatureringsämnet isopropanol, som tillsätts för att avskräcka från förtäring (denaturering).

Föreskriftsändringarna innebär följande lättnader av lagkraven:

  • Den som har godkännande från Skatteverket att tillverka och sälja teknisk sprit behöver fram till och med den 31 december inte denaturera spriten innan försäljning till tillverkare av desinfektionsmedel.
  • För den som har rätt att köpa teknisk sprit för att tillverka desinfektionsmedel kommer det att finnas fler alternativa denatureringsämnen att välja mellan.

Läs mer

Frågor och svar om tillverkning och försäljning av hand- och ytdesinfektionsmedel

Kategori: Nyhet