Den nya bedömningen sker främst mot bakgrund av att flera länder i Europa upptäckt fall som smittats i norra Italien och Iran den senaste veckan.
Bedömningen att risken är mycket hög för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige och att risken är måttlig för allmän spridning i landet, utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen WHO visar att spridningen i Kina fortsätter, men att ökningen i landet har avtagit. Förutom Kina är det framförallt i Sydkorea, Iran och norra Italien som det förekommer samhällsspridning i begränsad omfattning. Mindre utbrott kring enstaka fall har även konstaterats i bland annat Tyskland och Frankrike.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.
– Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och vi uppdaterar kontinuerligt våra bedömningar utifrån läget. Vi har beredskap för att situationen kan ändras, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

I Sverige har hittills omkring 1 000 prover analyserats varav 14 fall har varit positiva.

Beslut avseende risknivåer för covid-19 (PDF, 165 kB)

Kategori: Nyhet