Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att länder ska prioritera och upprätthålla de nationella vaccinationsprogrammen under covid-19-pandemin. Minskad kapacitet eller avbrott i det nationella vaccinationsprogrammet, även under kortare perioder, riskerar att leda till en ökad sjuklighet i de infektionssjukdomar man annars vaccinerar mot. Det skulle kunna belasta en redan ansträngd sjukvård ytterligare.

Folkhälsomyndigheten har analyserat inrapporterade vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret, och analysen visar att det svenska barnvaccinationsprogrammet har fortsatt att fungera väl - trots pandemin. Detta framför allt tack vare utomordentligt arbete av barnhälsovården och elevhälsan.

Vaccinationer inom barnhälsovården

Vaccination mot rotavirusinfektion erbjuds barn vid sex veckors och tre månaders ålder. Bland de som skulle ha fått vaccination mot rotavirus i mars-maj blev en lika hög andel vaccinerad som bland de barn som vaccinerades i december-februari, före covid-19-pandemin.

Första dosen av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) ges vid 18 månaders ålder. Analysen visar att lika många barn födda 2018 har blivit vaccinerade med MPR-vaccin under januari-augusti 2020 jämfört med barn födda 2017 under samma period förra året.

Figur 1. Antal barn vaccinerade med MPR-vaccin januari-augusti 2020 jämfört med januari-augusti 2019.

Figur 1. Antal barn vaccinerade med MPR-vaccin januari-augusti 2020 jämfört med januari-augusti 2019.

Vaccinationer i skolan

Lika hög andel av flickor i årskurs 6 som i slutet av läsåret 2018/2019 var vaccinerade med två doser av HPV-vaccin i slutet av vårterminen 2020. Andra dosen av MPR-vaccin erbjuds i årskurs 1 eller 2. Jämförbart antal barn i 6-9 års ålder vaccinerades under vårterminen 2019 och 2020.

Folkhälsomyndigheten kommer under hösten att undersöka vaccinationsprogrammets hållbarhet under pandemin närmare, genom en studie riktad mot barnhälsovården. Myndigheten kommer att följa vaccinationstäckningen och analysera vilka resurser som bidragit till att verksamheten har kunnat upprätthållas.

Läs mer

Information till BHV och elevhälsan om vaccinationer

Kategori: Nyhet