Från och med den 19 oktober 2020 gäller nya allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Till de tidigare allmänna råden läggs då en möjlighet att införa lokala allmänna råd.

Om det pågår ett utbrott i en region kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med regionens smittskyddsläkare, besluta att de lokala allmänna råden börjar gälla i regionen eller i en del av en region. Exempel på lokala råd är att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från att resa, avstå från att besöka personer i riskgrupper och i särskilda boendeformer för äldre, avstå från att besöka restauranger, gym eller andra inomhusmiljöer där människor samlas och om det är möjligt, undvika fysisk kontakt med personer som man inte bor med. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare bestämmer i samråd om alla eller ett urval av de lokala allmänna råden ska tillämpas.

– De lokala allmänna råden är en miniminivå. Smittskyddsläkaren, som har huvudansvaret för smittskyddet regionalt, kan besluta om ytterligare åtgärder inom hela eller en del av en region om det skulle vara nödvändigt, säger Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten.

De lokala allmänna råden ska gälla under en begränsad tid men kan förlängas vid behov.

Läs mer

Föreskrifter (HSLF-FS 2020:50) om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; (författning upphävd)

Kategori: Nyhet