Förbudet infördes den första april med syfte att skydda de äldre och sköra på särskilda boenden från covid-19. Förbudet har samtidigt haft stor negativ inverkan på de äldres liv och begränsat deras möjlighet till att träffa nära och kära, varför det nu hävs.

– Nu är det viktigt att besökare och verksamheter samarbetar för att minimera risken för att det ska uppstå smittspridning på särskilda boenden för äldre. Hög ålder tillsammans med underliggande sjukdom är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

För att stötta verksamheterna i arbetet har Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommendationer som riktar sig till verksamhetsansvariga och som kan användas i tillämpningen av Socialstyrelsens nya föreskrifter.

Rekommendationerna gäller för besök till personer som bor i särskilda boenden för äldre och beskriver exempel på besöksrutiner för att minimera trängsel och smittspridning. Dessa behöver anpassas lokalt utifrån varje äldreboendes förutsättningar. Verksamheterna kan exempelvis komma överens med besökare om en tid för besök, om att möta upp besökare vid dörren, eller underlätta för att besök kan ske i den boendes lägenhet eller för ändamålet särskilt avsedda lokaler.

Utöver rekommendationer har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett informationsblad till besökare samt en affisch som kan användas i verksamheterna för att informera och påminna besökare om de åtgärder besökaren bör tänka på.

– Det är viktigt att följa boendets besöksrutiner och ha dialog med personalen för att underlätta planeringen. Vi måste också se till att ha en god handhygien och hålla avstånd till andra boende och personalen. Om man känner sig det minsta sjuk ska man inte besöka ett äldreboende, säger Malin Grape.

Folkhälsomyndigheten avser också besluta om allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19. Det innebär att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren kan komma att avråda från besök på äldreboenden under en begränsad tid i områden där det pågår en ökande smittspridning.

Kategori: Nyhet