Varje år den 10 september uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att öka kunskapen om att självmord kan förhindras. I Sverige arrangeras olika aktiviteter som ljusmanifestationer och kunskapsseminarier. I år sker det mesta digitalt på grund av pandemin. Folkhälsomyndigheten tillsammans med NASP, Suicide Zero, Mind och SPES anordnar ett webbinarium under temat Suicidprevention – en fråga för hela samhället.

Folkhälsomyndigheten har valt att belysa hur händelser under barndom och vuxenliv kan öka risken för suicid. Under seminariet presenterar vi resultat från två registerstudier som belyser samband mellan livsvillkor och suicid. Resultaten visar att såväl svåra uppväxtförhållanden som försämrade försörjningsmöjligheter i vuxenlivet kan öka sårbarheten för suicid. Analyser som myndigheten gjort visar att suicidrisken ökar för vuxna i arbetslivet som slutar att förvärvsarbeta och istället blir exempelvis sjukskrivna, arbetslösa eller i behov av ekonomiskt bistånd.

Analysen kan inte visa att förändringarna i sysselsättning eller inkomst direkt skulle orsaka ökad risk för suicid. Hälsobesvär eller psykosociala problem kan ha funnits sedan länge, och bidragit till både en förändrad sysselsättning och en ökad sårbarhet för suicid.

En studie från Karolinska institutet som också presenteras vid webbinariet visar att barn som växer upp under knappa ekonomiska förhållanden, eller med föräldrar som har vårdats för psykiatriska tillstånd eller beroendeproblematik, löper högre risk än andra att begå suicid som unga vuxna.

Båda studierna pekar på vikten av att uppmärksamma och stötta barn som har svåra uppväxtförhållanden och vuxna som lämnar arbetslivet i förtid.

Seminariet i sin helhet syftar till att belysa det livsviktiga mötet med människor som drabbats av en kris, och vad olika aktörer såsom socialtjänsten kan göra på egen hand och i samarbete med skola, hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, andra myndigheter och ideella organisationer.

– För att lyckas i det suicidförebyggande arbetet behöver hela samhället involveras, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Faktablad: Högre risk för suicid bland personer som blir sjukskrivna eller arbetslösa

Kategori: Nyhet