– Läget i hälso- och sjukvården är pressat och gör att restriktionerna måste ligga kvar. Att hålla avstånd till varandra motverkar spridningen av covid-19, och åtgärderna gör det möjligt för människor att hålla avstånd, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Den som driver ett serveringsställe ska enligt beslutet fortsatt hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Däremot är det möjligt för serveringsställen att hålla öppet för försäljning av mat och dryck för avhämtning.

Butiker, gallerior och köpcentrum behöver också vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person. Barn eller andra personer i behov av stöd är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en. Syftet med åtgärden är att minska risken för trängsel och att det ska vara lätt att hålla avstånd.

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd. Syftet med åtgärden är att säkerställa att besökare till handelsplatser kommer en och en och handlar ensamma för att minska risken för trängsel.

Maxantalet på femhundra personer för butiker, museer, bad- och sportanläggningar med mera, oavsett lokalernas totala yta, ligger också kvar.

Bestämmelserna gäller till och med den 16 maj 2021.

Läs mer

  • Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen [Länk borttagen 2022-04-01]
  • Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. [Länk borttagen 2022-04-01]
  • HSLF-FS 2021:34 Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) [föreskrifterna upphävda]
  • HSLF-FS 2021:35 Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) [föreskrifterna upphävda]
Kategori: Nyhet