Den tidigare rekommendationen ligger fast att de som är under 65 år och redan fått en dos Astra Zeneca ska erbjudas mRNA-vaccin som sin andra dos. Rekommendationen ligger också fast att inte erbjuda nya grupper som är under 65 år vaccination med Astra Zeneca. Inga nya data har framkommit som ändrar detta.

De yngre som särskilt önskar att få Astra Zeneca även som en andra dos kan nu få det.

– Eftersom det finns vård- och omsorgspersonal som redan fått en dos av Astra Zenecas vaccin och särskilt önskat att få en andra dos av samma vaccin så ger vi besked till dem att det är möjligt. Men vår rekommendation kvarstår att alla som fått en dos av Astra Zenecas vaccin bör erbjudas mRNA-vaccin som sin andra dos, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

I huvudsak berör beskedet vård och omsorgspersonal eftersom det är inom den gruppen det finns personer som fick en första dos av Astra Zeneca tidigare i år.

Bakgrund

Astra Zenecas vaccin Vaxzevria är godkänt för personer som är 18 år och äldre. På grund av att ovanliga men allvarliga biverkningar har rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet används för personer som är födda 1956 eller tidigare, dvs. för den som är 65 år och äldre.

Kategori: Nyhet