Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omregleras till narkotika:

  • 2F-viminol som tillhör gruppen opioider
  • CUMYL-4CN-B7AICA som tillhör gruppen cannabinoider.
  • 3F-alfa-PVP som tillhör gruppen katinoner.
  • 1B-LSD som tillhör gruppen övriga.

Följande substanser föreslås klassificeras som narkotika:

  • 5F-EMB-PICA, 5F-EDMB-PICA och CUMYL-CBMINACA som tillhör gruppen cannabinoider

Följande substanser föreslås klassificeras som hälsofarliga varor:

  • 4F-ABINACA som tillhör gruppen cannabinoider
  • 5-metylmetiopropamin och BOH-2C-B som tillhör gruppen arylalkylaminer

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen som fattar beslut om substanserna ska regleras.

Läs mer

Klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet