Hittills pekar Folkhälsomyndighetens data på att vaccinationerna mot covid-19 har gett gott skydd mot både smitta, och därmed sjukdom och död, bland personer i den grupp som är högst prioriterad för vaccination i Sverige: personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Antalet fall av covid-19 bland de boende har gått ner i takt med att vaccinationsgraden har ökat.

– Det är väldigt glädjande att se minskad smittspridning i den grupp som löper störst risk. Det är för tidigt att säga att det helt säkert beror på vaccinationerna, men uppgifterna pekar i den riktningen, både våra data i Sverige och uppgifter från andra länder, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att den som är vaccinerad med två doser kan återgå till en lite mer normal tillvaro när det gäller kontakter med andra människor, två veckor efter den andra dosen.

Den som är vaccinerad behöver alltså inte längre vara lika försiktig som innan i sitt eget hem. Det går till exempel bra att träffa symtomfria anhöriga och att komma dem fysiskt nära.

– Vi vet att många har lidit av ensamhet och isolering, och saknat att kunna träffa och krama barn och barnbarn. Det känns väldigt bra att vi äntligen kan börja säga att den tiden är över för fullvaccinerade, säger Anders Tegnell.

Även om den som får besök är vaccinerad behöver alla – boende, besökare och personal – fortsätta agera för att skydda andra boende som inte är vaccinerade. Hittills har cirka 83 procent av de personer som bor på SÄBO vaccinerats med en dos och 70 procent med två, enligt de senast inrapporterade uppgifterna.

Folkhälsomyndigheten, som har bemyndigats att fatta beslut om besöksförbud på SÄBO, tar hänsyn till bland annat vaccinationstäckningen på boenden i beredningen av besluten. För ett boende med en hög andel vaccinerade finns som regel ingen anledning att fatta beslut om en åtgärd som inskränker den personliga friheten i de boendes hem så kraftigt som ett besöksförbud gör.

Det är för tidigt att säga när de generella restriktioner och rekommendationer som gäller med anledning av pandemin kan lättas i Sverige. Även den som är vaccinerad behöver fortsätta att följa gällande regler och rekommendationer om allas ansvar för att minska spridning av covid-19. Arbete hemifrån, att undvika trängsel, att stanna hemma och testa sig vid symtom, att begränsa antalet kontakter, och att vara noga med handhygienen gäller även fortsatt.

Bild. Antalet fall av covid-19 respektive andelen vaccinerade med 1 och 2 doser bland personer på särskilda boenden (SÄBO).

Diagrammet visar antalet fall av covid-19 respektive andelen vaccinerade med 1 och 2 doser bland personer på särskilda boenden (Säbo).

Läs mer

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 [Länk borttagen 2021-11-01]

Information till besökare och boende, förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre [Länk borttagen 2021-11-01]

Statistik: Vaccinationstäckning för personer i särskilt boende och med hemtjänst

Kategori: Nyhet