Beskedet från Pfizer innebär att alla regioner påverkas när leveransplanerna nu ändras under de kommande veckorna.

– Det är självklart ett beklagligt besked att antalet vaccindoser till Sverige kommer att minska under en period. Det innebär att färre personer i de prioriterade grupperna än vi hade räknat med kommer att kunna vaccineras under den närmaste tiden, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Trots att leveranserna minskar för en tid framöver rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte att regionerna ska spara på vaccindoser.

– Även om Sverige får färre doser så fortlöper leveranserna. Det är viktigt att regionerna fortsätter att vaccinera så många som möjligt ur de prioriterade grupperna för att minska risken för svår sjukdom och dödsfall, säger Anders Tegnell.

Kategori: Nyhet