I dag, fredagen den 29 januari, har ett tredje vaccin godkänts för användning i EU, utöver de två som redan är godkända och som används sedan några veckor. Astra Zenecas vaccin är nu godkänt för användning på personer från 18 år.

– Det är positivt att vi nu har ett tredje vaccin godkänt. Leveranserna väntas komma igång under kommande vecka, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Det saknas ännu tillräckligt med underlag för att man ska kunna dra säkra slutsatser om hur stor skyddseffekten för Astra Zenecas vaccin är för personer över 55 år, bedömer EU:s läkemedelsmyndighet EMA.

– Vi kommer att återkomma med besked om hur vi rekommenderar att det här vaccinet ska användas i Sverige, så snart vi har tittat på underlagen mer i detalj, säger Sören Andersson.

Besked kan väntas någon gång under vecka 5.

Astra Zeneca genomför för närvarande en klinisk prövning i fas 3 i USA av sitt vaccin mot covid-19. Denna prövning inkluderar personer i de äldre åldersgrupperna och resultat väntas relativt snart. Då kan rekommendationerna om användning av detta vaccin komma att ändas.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera uppgifterna om antalet doser som väntas levereras kommande veckor, så snart den informationen finns.

Vaccin skyddar liv och hälsa. Hittills har omkring 230 000 genomförda vaccinationer mot covid-19 registrerats i det nationella vaccinationsregistret i Sverige.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccination mot covid-19

Kategori: Nyhet