Mellan den 13 och 16 juni var databasen SmiNet, där anmälningar om smittsamma sjukdomar anmäls, stängd av säkerhetsskäl. SmiNet är nu i gång sedan den 17 juni, men det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen, och statistiken per dag behöver tolkas med försiktighet. Trenden över tid är dock tydlig: Antalet fall av covid-19 och belastningen i sjukvården fortsätter att minska på en nationell nivå. Några regioner avviker fortfarande något.

Den statistik som presenteras i dag redovisar fall inrapporterade till och med måndagen den 21 juni. Efterrapportering kan fortsatt pågå och statistiken måste därför ses som preliminär.

Läs mer

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering

Kategori: Nyhet