Begränsningarna gäller dels krav på TLS nivå 1.2 samt vitlistning av alla rapporterande kliniska laboratorier. Vid behov att rapportera via pdf-formulär finns nu en temporär lösning för detta via sminet.se.

Vid frågor eller problem med databasen hänvisas till vår ordinarie SmiNet-support.

Kategori: Nyhet