Arbetet med att utreda försöket till dataintrång pågår. Under tiden har SmiNet varit stängt av säkerhetsskäl. Därför kommer nästa uppdatering av statistiken om fall av covid-19 uppdateras först när systemet är i full drift igen och vårdgivare och laboratorier har hunnit rapportera in fall. Systemet är nu igång igen.

I SmiNet lagras elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, exempelvis covid-19. Folkhälsomyndigheten har upptäckt att det har förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet.

Folkhälsomyndigheten ser mycket allvarligt på incidenten som kommer att anmälas till Polisen och till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten anmäler försök till dataintrång mot SmiNet

Kategori: Nyhet