Detta gäller dels krav på TLS nivå 1.2, vitlistning av alla rapporterande kliniska laboratorier samt att det för närvarande inte är möjligt att göra klinisk anmälan via webbformuläret. Vi beräknar att det dröjer ytterligare några dagar innan den rapporteringsvägen öppnas upp igen. Vid behov att rapportera via pdf-formulär ges tillfälligtvis åtkomst till dessa av regionens smittskyddsenhet.

Vid frågor eller problem med databasen hänvisas till vår ordinarie SmiNet-support.

Kategori: Nyhet