Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hållit pressträffar kontinuerlig sedan början av mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin och kommer fortsätta med det varje torsdag klockan 14. Uppstår behov arrangeras fler pressträffar med kort varsel. Folkhälsomyndigheten kommer som tidigare att publicera nya epidemiologiska data samt vaccinationsstatistik tisdag, onsdag, torsdag och fredag.

Inbjudan för journalister med länkar till anmälningssidorna, publiceras aktuell dag klockan 08.00.

Kategori: Nyhet