Folkhälsomyndigheten följer löpande antalet så kallade genombrottsinfektioner i Sverige, det vill säga fall där personer testats positivt för covid-19 efter att de vaccinerat sig. Detta för att få mer kunskap om vaccinationernas effektivitet i befolkningen.

– Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, och genombrottsinfektioner sker för alla typer av vaccin. När det gäller vaccination mot covid-19 visar de första analyserna att antalet genombrottsinfektioner i Sverige ligger i nivå med vad som är förväntat, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Totalt har över en miljon personer i Sverige vaccinerats med en dos och omkring 430 000 personer med två doser. Omkring 6 000 personer har hittills konstaterats ha covid-19 efter sin första vaccindos. Nästan 4 000 av dem testade positivt inom de första två veckorna efter den första dosen, det vill säga innan kroppen hunnit bygga upp ett skydd. Bara omkring 200 personer konstaterades ha smittats med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen. Detta motsvarar 0,07 procent av det totala antalet covid-19 fall sedan årsskiftet, och 0,06 procent av alla som vaccinerats med två doser.

– Att så få personer smittas efter att de fått sin andra vaccindos tyder på att vaccinerna som används mot covid-19 i Sverige fungerar bra. Även en dos ger skydd, men inte lika effektivt, säger Anders Tegnell.

Det är okänt hur många av de som vaccinerats och sedan testat positivt för covid-19, som har haft symtom eller behövt sjukvård. Av de insamlade uppgifterna framgår inte heller varför dessa personer provtagits för covid-19. Det kan antingen ha skett på grund av symtom, eller i samband med screening och smittspårning kring bekräftade fall.

Eftersom smittspridningen fortfarande är hög och allt fler personer vaccineras kommer fler genombrottsinfektioner att konstateras. De förväntas dock utgöra en mycket liten andel av det totala antalet vaccinerade och inte bli svårt sjuka, eftersom vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Då personer kan bli smittade trots att de är vaccinerade, och det fortfarande är oklart i vilken utsträckning vaccinerade personer kan sprida smittan vidare, är det viktigt att alla fortsätter att följa gällande regler och rekommendationer om allas ansvar för att minska spridning av covid-19. Det gäller även för personer som är vaccinerade.

Fakta om analyserna

Folkhälsomyndigheten följer löpande hur många personer som konstateras ha covid-19 en tid efter att de har vaccinerats, så kallade genombrottsinfektioner. Detta görs genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret och databasen över anmälda fall, SmiNet. Dessutom samlas prover från sådana fall in för att sekvenseras. Därigenom kan man fastställa om vissa virusvarianter oftare är förknippade med genombrottsinfektioner än andra.

Läs mer

Kategori: Nyhet