HPV-vaccination av pojkar infördes i augusti 2020. Det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av vaccinationsprogrammet. I slutet av 2020 var 78 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna födda 2009 vaccinerade med en dos av HPV-vaccin.

Vaccination av dessa barn pågår under detta och även kommande läsår, och därmed kommer andelen vaccinerade att öka framöver.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige har visat en god hållbarhet under pandemin.

– Både barnhälsovården och elevhälsan har gjort en fantastisk insats under det gångna året trots en ansträngd situation. Att skolorna har varit öppna har bidragit till att kunna bibehålla en hög vaccinationstäckning, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har också publicerat årsstatistik om HPV-vaccinationer för flickor födda 2003–2008. Totalt var 86 procent av 13-17-åriga flickor vaccinerade med minst en dos och 80 procent med två doser. Vaccinationstäckningen var högst bland flickor födda 2007, med 89 procent vaccinerade minst en dos och 83 procent med två doser.

Andelen flickor som är vaccinerade mot HPV har ökat över tid. Det är både fler som vaccineras enligt schemat och fler flickor som inte blev vaccinerade i årskurs 5 eller 6 som vaccineras upp i äldre årskurser. Totalt hade över 129 000 flickor fått någon dos av HPV-vaccin under 2020, vilket var 15 000 fler än under 2019.

Regional statistik för barn födda 2009 kommer att sammanställas vid halvårsskiftet 2021.

Vaccin mot HPV skyddar mot infektion med humant papillomvirus. Infektionerna kan ge cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till cancer i bland annat livmoderhals och penis.

Läs mer

Kategori: Nyhet