Den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas. Detta i avvaktan på besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utreder säkerhetsfrågor kring vaccinet.

Orsaken till Folkhälsomyndighetens beslut är att ett litet antal fall av en ny möjlig biverkan har rapporterats, blodproppar i kombination med blödningar. EMA utreder om dessa fall har en koppling till vaccinet eller inte.

Uppdatering 18 mars: Läkemedelsverket utreder även enstaka misstänkta svenska fall av den allvarliga biverkningen. Det finns fortfarande inte en bekräftad koppling till vaccinet

Nu har Folkhälsomyndigheten tagit fram information till hälso- och sjukvården, och också till personer som nyligen – de senaste 14 dagarna – vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin. Den som får inga eller lindriga biverkningar behöver inte göra någonting. Övergående symtom som feber, trötthet eller smärta vid injektionsstället i överarmen är vanliga och väntade, och är tecken på att immunsystemet har aktiverats.

Den som däremot får symtom som kan tyda på allvarligt medicinskt tillstånd ska kontakta vården. Symtom att vara uppmärksam på är:

  • flertal och nytillkomna större blåmärken och/eller ett flertal punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t ex i munnen)
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)
  • kraftig huvudvärk
  • kraftig buksmärta
  • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Om symtomen uppkommer ska man ringa telefonnummer 1177 och berätta att man vaccinerats. Den som känner sig akut sjuk ska direkt ringa 112.

Besked från EMA väntas på torsdag. Då återkommer Folkhälsomyndigheten med information om hur vaccinationsarbetet kan fortsätta i Sverige när det gäller Astra Zenecas vaccin.

– Den tillfälliga pausen av vaccinet visar att systemet med att vidta största möjliga försiktighet i samband med biverkansrapporter fungerar, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Kategori: Nyhet