Smittspridningen av covid-19 är fortfarande intensiv i Sverige. Ett ökande antal fall har rapporterats de senaste veckorna också bland personer i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, som boende på SÄBO, särskilt boende för äldre.

Risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccin skyddar mot sjukdom, allvarlig sjukdom och död i covid-19, och därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att de som löper störst risk för allvarlig sjukdom erbjuds en andra påfyllnadsdos. Det innebär för denna grupp sammantaget en fjärde vaccindos.

Rekommendationen gäller:

  • Personer som bor på SÄBO
  • Personer med hemtjänst eller hemsjukvård
  • Personer som är 80 år och äldre

Regionerna kan börja erbjuda den andra påfyllnadsdosen tidigast fyra månader efter föregående påfyllnadsdos. Vaccinationsarbetet inleds från och med vecka 8 i regionerna.

Immunförsvarets förmåga att reagera på vaccinationen, och bygga upp ett långvarigt skydd, avtar med stigande ålder.

– En påfyllnadsdos stärker skyddet. Därför bedömer vi att personer som är 80 år och äldre har nytta av en andra påfyllnadsdos, säger Anders Tegnell, avdelningschef och statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Som påfyllnadsdos rekommenderas för närvarande hel dos av vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech eller halv dos av vaccinet Spikevax från Moderna.

Läs mer

Information för dig om vaccinationen – påfyllnadsdos [Länk borttagen 2023-03-01]

Kategori: Nyhet