Anders Lindblom har en bakgrund som smittskyddsläkare och arbetar idag vid avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.

Kategori: Nyhet