Under tiden pågår en rekryteringsprocess för en långsiktig lösning gällande tjänsten som statsepidemiolog.

Anders Lindblom har en bakgrund som smittskyddsläkare och arbetar idag vid avdelningen för smittskydd och hälsoskydd.

Kategori: Nyhet