Klinisk mikrobiolog i beredskap går att nå dygnet runt via telefon. Telefonnumret är samma som till Tjänsteman i beredskap (TiB) 010-205 24 00. Knappval görs där man väljer om man vill komma i kontakt med TiB eller Klinisk mikrobiolog i beredskap. Telefonen bemannas av specialistläkare i klinisk mikrobiologi eller infektionsmedicin.

Via Klinisk mikrobiolog i beredskap påvisar vi allmän eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig karaktär där möjligheterna att bota eller förebygga är begränsade och risk för smitta föreligger, vårdrelaterad eller i samhället om inte särskilda smittskyddsåtgärder vidtas.

När ska du kontakta Klinisk mikrobiolog i beredskap?

För närvarande (1 juli 2015) ingår i beredskapsdiagnostiken påvisning av Bacillus anthracis, högpatogen influensa (H5/H7), Ebola-, Guanarito-, Hendra-, Junin-, Krim-Kongo blödarfeber-, Lassa-, Machupo-, MERS-corona-, Monkeypox-, Nipha-, Sabia-, SARS-corona- Variola- och Rabiesvirus. Viss relevant differentialdiagnostik kan också utföras på begäran, för närvarande malaria, influensa A och B, gula febernvirus, Rift Valley febervirus samt denguevirus.

Observera att Klinisk mikrobiolog i beredskap inte utför konsultationer rörande sjukdomar som inte omfattas av beredskapsdiagnostiken.

TiB (Tjänsteman i beredskap) ska fortsatt kontaktas när det gäller smittskyddsfrågor samt gränsöverskridande hälsohot. TiB:s huvudsakliga uppgift är att initiera och samordna det inledande krisledningsarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga händelser.

För vården och vissa myndigheter

Klinisk mikrobiolog i beredskap är till för att vården och vissa myndigheter ska kunna kontakta Folkhälsomyndigheten när det gäller beredskapsdiagnostik av allmän eller samhällsfarlig sjukdom av allvarlig karaktär. Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.