• Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet.
 • Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund.
 • Myndigheten har ca 600 anställda.
 • Den 1 januari 2014 bildades Fohm genom en sammanslagning av dåvarande Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överfördes större delen av Socialstyrelsens arbete med miljöhälsa och miljö- och folkhälsorapportering.
 • Den 1 juli 2015 tog Fohm över det samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hanterats av Socialstyrelsen.
 • Fohm är nationell kontaktpunkt när det gäller internationella hot mot människors hälsa.
 • Myndighetens prioriterade målgrupper är:
  - riksdag och regering
  - statliga myndigheter
  - regioner
  - kommuner
  - länsstyrelser
  - intresseorganisationer.