Texterna på webbplatsen tas fram av myndighetens experter i samråd med kommunikationsavdelningen. Experterna skriver texterna inom sitt uppdrag för Folkhälsomyndigheten och har som statsanställda inga personliga eller finansiella kopplingar som skulle kunna påverka innehållet på webbplatsen och myndighetens saklighet och opartiskhet.

Vi strävar efter att publicera tillgängligt och i möjligaste mån följa DIGG:s Vägledning.

DIGG:s Vägledning för webbutveckling

Standarder

Webbplatsen är byggd enligt W3C:s standarder. För innehållet använder vi XHTML 1.0 Strict, presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1.

Script

Webbplatsen innehåller ett antal javascript. Dessa används för att till exempel placera markören i rätt fält i formulär, eller för att öppna vissa typer av länkar i ett separat fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Användning av vårt material

Citera gärna Folkhälsomyndighetens texter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade (copyright) av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovspersonens tillstånd att använda dem.

  • Bilder från bildbyråer, t.ex. Scandinav och Johnér, eller där fotograf anges är upphovsrättsligt skyddat material. Modellerna på bilderna har inget med innehållet på webbplatsen att göra.
  • Bilder av diagram och tabeller som bygger på vår egen statistik är fria att använda. Ange Folkhälsomyndigheten som källa.